Teenused

Meie teenuste valik

Kinnistu ettevalmistamine viimistlemiseks ja maastikukujundamiseks vajab väga hea silma ja käega kopajuhti. Siis kui töömaht on suur ja aeg on kallis, on mõistlik kasutada tehnikat, mis võimaldab aega kokku hoida, kuid samas teha tõhusalt ka traditsiooniliselt käsitööna tehtud töid.

Kaevetööd ja kinnistute planeerimine

Vajalikud kaevetööd

Pinnase teisaldamine

Kändude ja võsa juurimine

Kraavide kaevamine

Murumulla transport 

Muru kasvualuse mullapinna planeerimine

Kinnistute haljastamine

Prügi ja prahi äravedu

Kiviaia aluse valmistamine ja põhjakivide paigaldamine 

Võsa, palkide ja muude materjalide ladustamine

Ehitustehnilised kaevetööd

Hoonete alused väljakaeved

Vee- ja kanalisatsioonitrasside kaevetööd

Elektri- ja sidekaablitrasside kaevetööd

Hoonete mahamärkimine

Vundamendikraavide kaevamine 

Killustikaluste rajamine

Mahasõiduteede rajamine

Teede- ja parklate rajamine 

Truupide paigaldus

Veoteenused - täitematerjalid, puistematerjalid. Liiva, kruusa ja killustiku müük. Purustatud asfalt. Sõelutud mulla müük. Masinate ja seadmete transport

Puiste- ja täitematerjalide transport ja müük: liiv, kruus, killustik, sõelutud muld, täitepinnas, purustatud asfalt

Väljakaeve teisaldamine

Ehitusmaterjalide tranport 

Masinate ja seadmete transport

Ehitus- ja lammutusprahi äravedu

Kaevetööd roomikekskavaatoriga. Roomikekskavaatori rent. Ekskavaatori rent. Ekskavaatori rent koos juhiga. Kummiroomikutega ekskavaatorid. Koparent. Koparent Saaremaal. Koparent üle Eesti. Kaevetööd Saaremaal. Saaremaa transpordifirmad. Saaremaa ehitusfirmad. Saaremaa kopafirmad. Teede- ja parklate rajamine. Truupide rajamine. Teede ehitus. Juurdepääsuteede rajamine. Pinnase koorimine. Kaevetööd. Pinnase teisaldamine. Täitepinnas. Kraavide kaevamine. Murumulla tranport. Mulla müük. Kinnistute planeerimine. Kaevetööd. Killustiku müük. Killustiku transport. Liiva müük. Puistematerjalide müük. Puistematerjalide transport. Muru kasvualuse mullapinna planeerimine. Kopa rent. Truupide paigaldus. Haljastustööd. Kinnistute haljastamine. Kändude juurimine. Ehitusprahi äravedu. Ehitusprahi transport. Konteinerite rent. Võsa virnastamine. Mahalangenud puude teisaldamine. Lammutustööd. Vanade majade lammutus. Ekskavaatori rentimine. Koparendi telefoninumber. Koparendi kontaktid. Usaldusväärsed kopajuhid. Vundamendi kaevetööd. Vundamendi väljakaeved. Trasside kaevamine. Masinate transport. Kallurid Saaremaal. Transporditeenused. Veoautod. Kallurveod Saaremaal. Kopa rentimine. Otsin kallurit. Soovin leida kaevetööde läbiviijat. Otsin hea käega kopajuhti. Otsin usaldusväärset kaevetööde tegijat.