Ekskavaatori- ja pinnasetööd. Kinnistute planeerimine ja maastikukujundus. Veoteenused. 

Parim teenindus. Parim tulemus. 

Facebook

Ekskavaatoritööd Saaremaal - kaevetööd ja pinnase planeerimine. Liiva, kruusa, killustiku müük ja transport.

Täisteenuse tippkogemus

Kaevetööd

Planeerimine

Täitematerjalide vedu

Kändude juurimine

Võsa virnastamine

Kiviaiatööd

Trasside kaevamine

Lammutustööd

Truupide paigaldus

Meie eesmärk on sooritada oma töö kiirelt ja kõrge kvaliteediga, olles samal ajal paindlikud erinevate lahenduste elluviimisel.

Kuna Teie kinnistu on väga hinnaline, siis sügava lugupidamisega suhtume ka kõige pisematesse detailidesse nagu lilled, põõsad, armastusega rajatud koduaia lahendused ja paljud muud detailid. Kui võimalik, siis säästame neid.

Rääkige meile oma ideedest ja andke vihjeid millisena te sooviksite lõpptulemust näha. Kindlasti oskame teid aidata. 

Me ajame taga ainult parimat kvaliteeti ja pakume sealjuures võimalusel ka kompleksseid lahendusi.

Mõnusat koostööd,


Peedu Kurvits 

koparent24.ee

Kurvits Kinnisvara OÜ


Facebook

Kaevetööd Saaremaal. Kaevetööd roomikekskavaatoriga. Roomikekskavaatori rent. Ekskavaatori rent Saaremaal. Ekskavaatori rent koos juhiga. Kummiroomikutega ekskavaatorid. Koparent. Koparent Saaremaal. Koparent üle Eesti. Kaevetööd Saaremaal. Saaremaa transpordifirmad. Saaremaa ehitusfirmad. Saaremaa kopafirmad. Teede- ja parklate rajamine. Truupide rajamine. Teede ehitus. Juurdepääsuteede rajamine. Pinnase koorimine. Pinnase tasandamine. Kaevetööd. Pinnase teisaldamine. Täitepinnas. Kraavide kaevamine. Murumulla tranport. Mulla müük. Kinnistute planeerimine. Kaevetööd. Killustiku müük. Killustiku transport. Liiva müük. Puistematerjalide müük. Puistematerjalide transport. Muru kasvualuse mullapinna planeerimine. Kopa rent. Truupide paigaldus. Haljastustööd. Kinnistute haljastamine. Kändude juurimine. Ehitusprahi äravedu. Ehitusprahi transport. Konteinerite rent. Võsa virnastamine. Mahalangenud puude teisaldamine. Lammutustööd. Vanade majade lammutus. Ekskavaatori rentimine. Koparendi telefoninumber. Koparendi kontaktid. Usaldusväärsed kopajuhid. Vundamendi kaevetööd. Vundamendi väljakaeved. Trasside kaevamine. Masinate transport. Kallurid Saaremaal. Transporditeenused. Veoautod. Kallurveod Saaremaal. Kopa rentimine. Otsin kallurit. Soovin leida kaevetööde läbiviijat. Otsin hea käega kopajuhti. Otsin usaldusväärset kaevetööde tegijat. <keywords>